Cellmax - ultra high gain antene

 Microdata/Kaelus - combineri, filteri, TMA pojačala, co-lokacijski filteri.

Ranlytics - RF monitoring

Fimo - koaksijalni prihvati, instalacijski pribor. FIMO Katalog

Calzavara - pokretne mobilne stanice

Roxtec - sistem kabelskog prolaza, vatronepropusnost, vodonepropusnost, zaštita od plina >> više o Roxtecu

 Coiler - "Indoor repeaters" - uređaji za pojačanje signala u unutarnjim prostorijama za DCS, PCS, CDMS, UMTS, LTE, WIMAX.

Raycap - prenaponska zaštita "Strikesorb", FTTA/PTTA rješenja, kabineti za fiksnu telefoniju

 Kaelus - mjerni i testni instrumenti, analizatori

Spinner - konektori, jumperi, adapteri, multiplexeri, atenuatori, završni tereti.

Maven - riješenja za pokrivanje unutarnjih prostorija signalom mobilnih operatera

 Clampco Sistemi- Vršna svjetla, signalne svjetla, navigacijska svjetla

 3Z Telecom - RF Aligner, uređaj za pozicioniranje antena, koristi GPS tehnologiju (Azimuth, Tilt, Roll, AGL)